Reading a brick

Kommentera
Läser Det av Stephen King
Den är på över 1000 sidor och har tagit sin lilla tid att läsa men snart är den slut. Har kanske 200-300 sidor kvar ;)